Paul Ekman – Odhalené Emoce 90 %

 
Chtěli byste neomylně poznat, jak se druzí cítí? Poznáme, když se na nás někdo zlobí, když nás rád vidí. Ale rozeznáme strach od překvapení? Falešný úsměv od toho opravdového? Důvěryhodného posluchače od herce s ustaraným obočím? Jak poznat na sobě, na kterou emoci mám reagovat, a kterou mám raději nechat rozplynout.

Kniha Odhalené Emoce od Paula Ekmana nás provede, tím jak emoce vznikají a hned na úvod nám představí svou, ve své době kontroverzní teorii, že projevy emocí jsou univerzální. 

Ve výzkumu, který trval desítky let zavítal Paul Ekman do tak různorodých koutů země jako je Japonsko, USA nebo Papua. Zjistil, že v přítomnosti druhých emoce projevujeme, tak jak jsme kulturně zvyklý. Nicméně základní emoce, za přítomnosti pouze skryté kamery, se na našich obličejích projevují stejně nehledě na to odkud pocházíme. 

Prvních sto stran nás důkladně seznamuje s tím jak emoce fungují. Dozvíte se o spouštěčích emocí a také to, jak je důležité mít na mysli, že ne na všechny emoce musíte reagovat. Vznik emocí je dosti komplexní, někdy je úplně náhodný. Proto mohou být jen tak významné, jak jim dovolíte se projevit. Proč lidé tak často podléhají stresu, agresi a negativnímu myšlení? Těmto negativním emocím je věnována většina knihy. Není to návod, jak mít jen pozitivní emoce. Dozvíme se, proč jsou emoce důležité, a které je vhodné projevit. Kniha je na prvních sto stranách prošpikována fakty a Ekman se rozhodně nestydí odkazovat na ostatní významné autory. Jak je ostatně u Melvila zvykem, jejich populárně naučné knihy obsahují relevantní a vědecky podložené informace.

Druhá část knihy se zaměří na konkrétní projevy emocí rozdělené na 6 základních skupin: Smutek a utrpení, hněv, překvapení a strach, odpor a opovržení a pozitivní emoce.

Emoce nám autor demonstruje na fotografiích své dcery (která je mimochodem také vědkyně a zabývá se empatií) a za použíti fotomontáží.  Druhá část je praktickou příručkou čtení z obličeje. Základní emoce všichni poznáme, ale kniha slouží jako začátek celoživotního studia druhých. 

Při cvičeních v knize se naučíme odhalovat přetvářku nebo poznat, že někomu ubližujeme (i když to nedává najevo). Proto velmi doporučuji mít knihu doma v knihovně, použít ji kdykoliv bude potřeba a vracet se k ní. 

Rozumnět vlastním emocím a emocích druhých je základ spokojeného života. Spolu s Danielem Golemanem a jeho Emoční inteligencí je to nutná součást moderní knihovny.