Moje vize, můj sen

Sním o tom, že my, kdo máme možnost volby a žijeme v blahobytu se více zamyslíme nad tím, co jíme a co nakupuje. Věřím totiž, že to má obrovský dopad nejenom na nás, ale i na okolní svět. 

Brokolička slouží jako opora k tomuto zamyšlení a přináší informace založené na faktech. Protože někdy dobrý nápad, založený na zkreslených faktech spíše škodí.Kdo jsem a proč se o to vůbec starám? 
Mohl bych žít spokojený život a nestarat se o své okolí, postupovat v kariéře a chodit na argentiské steaky. Ale to nechci. Mám nutkání přemýšlet. O životě, o světě, o tom jak udělat lepší život sobě a lepší svět všem. A nebudu jiný, protože se nevzdám těchto hodnot: 

Soucit: Našimi konzumními návyky někdy trpí lidé i zvířata, jde to jinak? Je změna v životě k většímu soucitu vždy omezením? 

Otevřenost: Buďme otevření světu, novým alternativám, ale vždy se u toho zamyslete. 

Kreativita: Ta pro mě neznamená umění (na to asi nemám talent), ale spíš tvorbu něčeho, co má pro mě smysl. A to bez ohledu na to, jestli mi druzí řeknou, že to nemá cenu. 


Buďme více soucitní, otevření informacím a nebojme se odlišit. Staňme se osobnostmi se svobodnou volbou; člověkem natolik zralým, co přemýšlí nad důsledky svých činů v širších souvislostech. 


Tuto novou přepracovanou verzi Brokoličky jsem rozdělil na tři sekce. První je Lepší svět, kde budu psát o dopadu toho, co jíme a kupujeme na svět i naše blizké okolí. A to jak pozitvní dopad tak ten negativní. Můžu jídlem minimalizovat negativní dopad na přírodu a na svět a zároveň maximalizovat to pozitivní? Existuje ta správná rovnováha? V tom odpovím v následujících článcích o Lepším životě.  To co jíme nás ovlivňuje, jak jíst zdravěji? Jak jíst méně? Jak si jídlo užívat? Co vařit?

A poslední sekcí jsou Lepší život. Odlišovat se, být aktivistou znamená jít do konfliktu. Jak jít svojí cestou a neztratit přátele? Jak se udržet na uzdě a neposlat někam openenta s jiným nározem? Jak být více otevřený i odlišným postojům. Jak naslouchat a učit se? Jak zpochybňovat to co čtu?

To vše jsou otázky, které si kladu a na které budu hledat odpovědi. A Vám, čtenáři, jsem nesmírně vděčný, za vaši podporu a zpětnou vazbu. 

Tom

Pokud byste se chtěli dozvědět víc o mě, pak navštivte: www.tomplesnik.com